Naše články

Hodnocení uživatelů:  / 1
NejhoršíNejlepší 

Flyball - 3.díl: Flyballový parkur a další důležité osoby.

Na flyball je potřeba spousty rozhodčích, správné překážky, box a mnoho dalšího. Vše si probereme v tomto dílu.

Flyballový parkur od začátku do konce viz obrázek „parkur“.

 

  • Jako první se setkáte se startovní linií flyballové dráhy, která je snímacím zařízením, které sleduje přesnost startů a přesnost střídaček jednotlivých psů. V případě předčasného startu nebo střídačky se ozve jakési houknutí signalizující chybu v prostoru startu.
  • Hned za startovní linií a to přesně 183 cm se nachází první skoková překážka flyballové dráhy. Překážka musí mít 61 cm mezi bočnicemi s minimální výškou skoku 17,5cm maximální pak 35 cm viz obrázek „překážka“. Deska vymezující výšku skoku musí být bílé barvy. Bočnice nemají určenou barvu, bývají však modré nebo červené pro odlišení jednotlivých drah.
  • Hned po čtyřech překážkách, které jsou postaveny za sebou v rozestupu 3,05m se nachází box ve vzdálenosti 4,575m od poslední skokovky. Rozměry boxu jsou poměrně volné. Pouze je nutné zachovat jeho rozměryviz obrázek „box“
  • Všechny ostatní rozměry jsou krásně rozkresleny na obrázku „parkur“

Nyní si rozebereme podstatné části parkuru samostatně

EJS (Electronic Judging System )

Přesná definice EJS, která se nachází v pravidlech flyballu vydaných flyball klubem (dále jen FCČR) pro rok 2013 je „elektronický systém určený k měření casu, odpočítávání startu a sledování střídání psů na startovní/cílové čáře.“ (zdroj. www.flyball.cz)

EJS je snad tím nejděsivějším strašákem všech startovních psů a jejich psovodů.

Nekonečné laborování se vzdáleností, z jaké má pes startovat, tak aby protnul startovní linii přesně s rozsvícením zeleného světla, zná snad každý tým. Pes se nám dobře vyspí a hle, je rychlejší nežli včera, takže o pár cm dozadu. Naopak, když se nám hafan nevyspí zrovna do růžova, tak se nám starty zpomalí. Psovi tedy musíme packy rovnat kupředu, abychom dohnali onu časovou rezervu na startu zkrácením rozběhové vzdálenosti.

EJS je opravdu nemilosrdné a nevěnuje Vám ani setinu času. Není možné švindlovat nebo se spoléhat na špatný postřeh startovního rozhodčího. Jako je tomu v Anglii, kde přesnost startu, dá-li se to tak v tomto případě nazvat, hodnotí „starťáci“ na základě vlastního zraku. Proto se také v Anglii nestartuje s rozběhem, ale z místa.

Na EJS naleznete celkem čtrnáct světel  viz. Obrázek „EJS“.  Prostřední světla jsou světla startovní. Ta se rozsvěcují po vteřinových intervalech od shora (červené) dolů (zelené).

Po obou stranách pak naleznete pětici světel. Od shora dolů bíle, červené, modré, žluté, zelené.

Bílé světlo signalizuje chybu v prostoru čtecího zařízení a zbylá světla označují psa, který chybu udělal. Červené je pro prvního psa a zelené pak pro posledního.

K EJS to bude raději vše, abychom Vás neodradili.

Flyballový box

Boxy se dají rozdělit na dva základní typy.“ Americký typ“ s rovnou náběhovou deskou a „Belgický typ“ s prohnutou náběhovou deskou. Tvar není pravidly nijak omezený, proto je čistě na týmu jaký box si zvolí.

Je důležité, aby box nepřekračoval předepsané rozměry v pravidlech.

V dnešní době se box shání už poměrně dobře, ale pořizovací cena není zrovna nízká. U starých boxů amerického typu si připravte cca 10 000,- a u belgických typů ceny začínají na 15 000,-. Záleží na typu mechanického odpalování míčků, celkové hmotnosti, použitých materiálech atp. Dnes se dají sehnat boxy s klasickým pružinovým systémem odpalování nebo s pístovým systémem, které jsou podstatně dražší.  Jedno však musejí mít společné 100% spolehlivost a minimální odpal míčku do vzdálenosti 61 cm.

Další části flyballového parkuru ani nebudu rozebírat do detailu, protože jsou přímo popsány v pravidlech flyballu a můžete je i vidět v přiložených obrázcích tohoto článku.

Přejdu raději na další velmi důležité osoby, které se  ať už přímo či nepřímo účastní všech rozběhů.

Těmi osobami jsou flyballoví rozhodčí. Bez těchto osob by náš flyball nebyl tím čím je, ačkoliv je jejich práce na první pohled nepatrná.

Rozhodčí bychom mohli rozdělit na tři základní skupiny: boxoví, startovní a hlavní.

Boxový rozhodčí: Tímto rozhodčím se automaticky stává každý nabíječ, který právě dokončil svůj rozběh. Tento rozhodčí sedí na boxové linii a dozoruje správnou práci nabíječe, správnou práci psa na boxu a spoustu dalších věcí blíže popsaných v pravidlech pro nabíječe a boxové rozhodčí, které vydal Flyball klub České republiky.  Tato pravidla by měl každý nabíječ a boxový rozhodčí dobře znát.

Startovní rozhodčí: Je rozhodčí vyškolený flyball klubem, který složil poměrně náročné zkoušky. Na základě této zkoušky mu byla vydána licence rozhodčího FCČR. Úkolem startovního rozhodčího je dozorovat startovní linii a signalizovat na EJS všechny chyby popsané v pravidlech FCČR. Dále musí zapisovat jednotlivé časy ve své dráze. Také musí sledovat, jestli pes neudělal chybu v dráze, kterou také signalizuje pomocí EJS. Toto je jen krátký výpis jeho základních povinností.

Hlavní rozhodčí: Je naprosto nepostradatelnou osobou flyballu.  Hlavní rozhodčí musí mít platnou licenci vydanou FCČR na základě úspěšně složeného testu. V tomto velmi náročném testu se zjišťuje, jak je daný člověk schopný reagovat na vzniklé standardní i opravdu nestandardní situace. Hlavní rozhodčí musí mít „odkrouceno“ rok na pozici startovního rozhodčího a pak pokud dobře projde skrze test a hospitace u jiného hlavního rozhodčího, tak teprve tehdy může sám rozhodovat na turnaji.

Konkrétní povinnosti hlavního rozhodčího by vydali na samostatný dvoudílný článek. (třeba v některém z dalších dílů)

Dnešním dílem končí shrnutí teoretických znalostí o flyballu a na co se můžete těšit v díle dalším? Přece na onu zábavnější praxi. Budu se snažit Vám přibližně popsat, jak trénujeme flyball pozitivně v našem týmu Jihočeské psí akademie – South Bohemias Speedy Paws!

Autor: Tereza Hladká

Autor nákresu boxu a parkuru je Flyball club ČR

Autorem nákresu rozměrů překážky je Jan Hladký

Foto: Jan Hladký

Zdroj úvodní fotky: www.thetimes.co.uk

 Tento článek byl napsán pro server www.mazlickoviny.cz