Hodnocení uživatelů:  / 4
NejhoršíNejlepší 

Pozornost a přivolávačské hry

Trenér Tereza Hladká

 

Pro koho:

- pro jakéhokoliv psa připravujícího se na sportovní kariéru, pro psa rodinného společníka

- pro jakéhokoliv již sportujícího psa, dospělého psa, u kterého byste rádi zlepšili soustředění a prohloubili svůj vztah a zlepšili přivolání

- pro štěňata od 4 měsíců připravujících se na sportovní kariéru, či štěně, ze kterého budete chtít mít vychovaného kamaráda

- pro jakéhokoliv psa, který má problém s koncentrací či pro psa, který se zajímá o vše v okolí více než o Vás

 

Obsah:

- oční kontakt jako základ spolupráce

- trénink pozornosti a koncentrace na práci i při velmi rušivých vlivech

- chůze u nohy od prvního kroku až po pokročilou chůzi s rušivými vlivy

- hry pro zvýšení sebevědomí, získání pocitu bezpečí a jistoty i v přítomnosti negativních vlivů (ze kterých má pes strach)

- hry pro podporu klidu a sebekontroly i v přítomnosti velmi atraktivních vlivů (práce s reaktivitou)

- odložení od jednoduchého upevňování pozice až po dlouhé odložení s rušivými vlivy

- vybudování perfektního spolehlivého přivolání

- hry pro budování vztahu mezi Vámi a psem, hry pro zvyšování Vaší hodnoty i v těžkém prostředí

- hry pro rychlou reakci na první povel

- hry pro zkrácení akčního rádia

 

Všechny jednotlivé cviky, chování a hry budou probrány dopodrobna, bude brán zřetel na správný nácvik, pochopení ze strany psovoda i psa.

 

Program:

- kurz má celkem 10 lekcí

- každá lekce obsahuje nácvik 3 cviků/her

- lekce trvá 90 minut

- na jedné lekci budou vždy přítomni 3 psi

- rozpis obsahu jednotlivých lekcí a popis cviků/her bude předán každému účastníkovi kurzu týden před zahájením kurzu první lekcí

- kurz bude probíhat vždy ve stejný den a čas, který bude stanoven tak, aby vyhovoval všem přihlášeným a to jednou týdně